HvR | als interimmer, ook wel breekijzer, expert of that little extra

Posted by on 29 oktober 2017

Waarom een interim manager?
Grote pitch, zieke medewerker, verandertraject, allemaal situaties die vragen om extra personele inzet. Handig om dan tijdelijk te beschikken over additionele capaciteit. Liefste in de vorm van iemand met ervaring die snel up en running is en een flexibele instelling heeft.

Waarom Hanneke van Rozendaal?
Interim verzoeken zijn heel divers. Met opdrachten variërend van mediaregie bij een adverteerder, meewerkend in een team bij een mediabureau tot een frisse externe blik om vastgeroeste processen te doorbreken. Hanneke van Rozendaal werkt al meer dan 20 jaar in de mediabranche, ze kent het mediavak van haver tot gort. Als interim manager beschikt ze bovendien over een trackrecord met aansprekende casuïstiek.

 

Interim-management bij het mediabureau

1. De case van verbeterde rapportage structuur, procesoptimalisatie en besparingen

Meten is weten. Dat geldt in toenemende mate in het huidige online tijdperk. Opdrachtgevers willen zicht op hoe hun campagne scoort. Soms zijn er dashboards beschikbaar, maar vaker moeten er op maat gemaakte rapportage methodieken worden ontwikkeld binnen contracten die al jaren draaien.
Een opdrachtgever uit de Fast Moving Consumer Good branche wil meer informatie over campagneoptimalisatie, uitvoer, learnings en garantie. Steeds vaker en op meerdere momenten gedurende een campagne, dat maakt tussentijds bijsturen mogelijk en dus euro’s beter besteed.

Goed te begrijpen vanuit klant visie, maar aan de bureaukant levert dit complexe situaties op. Samenstellen en stroomlijnen van rapportages als handwerk maakt foutgevoelig, kost veel tijd en geeft weinig voldoening aan het accountteam. Veelal is opgeleverd werk ook nog eens ondermaats.

De interim manager krijgt de opdracht de rapportage aan te passen. Dit gedurende een lopende campagne en met behoud van klantrelatie. Samen met het klantteam wordt een snellere, betere, flexibelere en minder tijd kostende rapportage ontwikkelt. Deze rapportage gaat naadloos over zonder afbreuk te doen aan de huidige campagne. Het lukte bovendien de additionele dienstverlening, want inzichtelijk, mee te begroten in het contract.

2. De case van first things first en focus

Een overheidsinstantie komt met een bestaande mediastrategie van een ander bureau en wil dit handhaven. Echter de campagne draait al jaren, en pogingen om een kloppend mediavervolg op te stellen, worden te gekunsteld. Het voordeel van verandering is ook anders kijken. Greenfield.

De klant volgde het advies op om te staken met de campagne en te investeren in kennis over werking van de website, het belangrijkste platform van de opdrachtgever. Dit gaf een goede focus en hierop volgde een zeer bruikbare SEA en SEO audit. Learnings hiervan vormden de basis voor de nieuwe mediastrategie. Dit advies leverde de klant een beter besteedt mediabudget met meer rendement. Daarnaast bouwde het bureau meer kennis op van de echte problematiek van de klant, waardoor het in staat is om betere mediastrategieën te ontwikkelen.

 

Interim-management bij de adverterende klant

3. De case van de mediaregisseur

Deze adverteerder uit de telecombranche werkt voor de media-inkoop al jaren samen met een vast mediabureau. In de loop van de contractperiode verandert echter het medialandschap. De adverteerbehoefte verschuift van traditionele media, tv en radio naar online en social gerelateerde campagnes. Het huidige bureau schiet tekort. De klant wil met een specialist voor online campagnes aan de slag.

Samenwerken met meerdere mediapartijen zorgt voor zwaardere rol en vereist strakkere mediaregie tussen de klant en de verschillende bureaus. Het belang om de verantwoordelijkheden van de verschillende mediapartijen te scopen, te waarderen en de kosten te ramen, neemt toe. Verwachtingen goed opschrijven en wederzijds toetsen voorkomt later in het proces vertraging en frustratie. Complexiteit in de samenwerking stijgt met bijbehorend effect op processen en planning. Om regie te behouden verschuift focus van aansturing naar resultaat.

Het telecombedrijf benadert hiervoor een externe specialist. Want kennis en ervaring ontbreekt intern. Ze kiezen voor een interim manager met veel ervaring in de mediabranche, vooral aan de bureaukant. Zo komt de focus op kennisoverdracht en -ontwikkeling van aansturing van meerdere partijen en mediakanalen, het bereiken van synergie tussen die kanalen en een ervaren blik van buitenaf. De interimmer begeleide ook de pitchfase van het nieuwe online bureau en samenwerking met het nieuwe ging direct soepel van start.

 

Interim-management als breekijzer

4. De case van gefundeerd opgelegd mediabeleid keren
Dit automerk heeft vestigingen in verschillende landen. Het hoofdkantoor bepaalt centraal de communicatiestrategie. De ontwikkelkosten voor lokale campagnes weegt wat het hoofdkantoor betreft niet op tegen het beoogde effect dat een dergelijke investering rechtvaardigt.
De vestiging huurt in eerste instantie de externe media expert in om het bestaande communicatieplan met de door het hoofdkantoor opgelegde marketingstrategie uit te voeren. De interimmer adviseert, onderbouwt met gefundeerde analyses, jarenlange ervaring en sterke redenatiekracht, dat lokale mediarelevantie toevoegen de enige echte methode is. Dankzij een externe blik, goed verhaal, aandacht voor de relatie ontstond er een opening om decentraal een eigen mediaroute te kiezen. Na aanpassen en landelijke introductie van de herziene mediacampagne, met lokale relevantie, schoten de verkopen en het marktaandeel van het automodel schoten omhoog. De campagne heeft een Effie gewonnen en het merk groeit van de underdog naar mainstream.

 

Interim management bij een blinde vlek

5. De case van klantbehoud

Een adverteerder uit de entertainment industrie stond met een been buiten de deur. “Ga maar kijken wat je nog kan redden, maar ik denk dat we ze kwijt zijn”, was de opdracht waarmee de interim manager op pad ging. De klant ontevreden over de dienstverlening en zocht al actief naar andere toeleveranciers.

De klant voelde zich niet serieus genomen. Als kleiner onderdeel van een grotere adverteerdergroep stonden zij op de tweede plaats. Hun problematiek zagen ze niet terug in de ontwikkelde media adviezen.

Een ogenschijnlijk eenvoudige interventie met groot effect. Door echt te luisteren en de klantwens helder te krijgen lukte het snel de problematiek om te buigen en met de klant een prettige en gezonde samenwerking op te bouwen.

 

Posted in: Media